Dział Spraw Studenckich

ul. Wojciecha z Brudzewa 12,
51-601 Wrocław

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - piątek 07:30-15:30

 

W ramach Działu Spraw Studenckich funkcjonują:

1. Sekcja ds. Rekrutacji i Toku Studiów, w skład której wchodzą:
- Zespół ds. Rekrutacji,
- Zespół ds. Toku Studiów.

2. Biuro Obsługi Studentów, w skład którego wchodzą:
- Zespół ds. Studenckich,
- Sekcja ds. Domów Studenckich.

Gdzie się mieścimy?