UWAGA KWATEROWANIE NA ROK AKADEMICKI
2021/2022

 
Uprzejmie informujemy, że kwaterowanie do domów studenckich na rok akademicki 2021/2022 odbywac się będzie w następujacych dniach:

26.09.2021r. (niedziela) w godzinach 9:00 do 16:00 (przerwa 12:30-13:00)
27.09.2021 do 30.09.2021 (poniedziałek-czwartek) w godzinach 9:00-16:00 (przerwa 12:30-13:00)
01.10.2021 (piątek) w godzinach 9:00-15:00 (przerwa 12:30-13:00)

Osoby, które z ważnych powodów nie mogą zakwaterować się w podanych terminach prosimy o kontakt mailowy

anna.kardela@umed.wroc.pl
kamila.kaluzna@umed.wroc.pl

w przypadku kwaterowania we wrześniu należy uiścić opłatę za doby wrześniowe (przelewem na konto)

Wymagane dokumenty przy kwaterowaniu:

Studenci pierwszego roku:

Decyzja o przyjęciu na studia
Dowód osobisty
Zdjęcie do karty mieszkańca

Pozostali studenci:

Legitymacja studencka
Dowód osobisty
Potwierdzenie wpłaty za październik i ewentualne doby wrześniowe
Zdjęcie do karty mieszkańca

 

INFORMACJE DOTYCZACE WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW:
 

Wnioski o akademik studenci, którzy dostali się na pierwszy rok studiów składają do 15.09 osobiście lub pocztą listem poleconym na adres:
Biuro Obsługi Studentów
ul. Wojciecha z Brudzewa 12
51-601 Wrocław
z dopiskiem "wniosek"

O pokój dwuosobowy mogą ubiegać się n/w osoby:

□ z uwagi na ( m.in. stan zdrowia, niepełnosprawność)
□ rodzeństwo studiujące,
□ student / doktorant z dzieckiem,
□ małżeństwa
student / doktorant czynnie działającego w organizacjach studenckich

(do wniosku nalezy dołączyć oryginał zaświadczenia lekarskiego lub o niepełnosprawności, akt ślubu, akt urodzenia dziecka, zaświadczenie z organizacji studenckiej,)

Jeśli w/w osoby nie wykorzystają wszystkich dostępnych pokoi dwuosobowych będą one przydzielane pozostałym wnioskującym

Wnioskować należy o jeden akademik (można złożyć tylko jeden wniosek)

DS.Jubilatka pokoje dwuosobowe
DS.Bliźniak pokoje trzy i dwuosobowe

W przypadku nie wykorzystania wszystkich miejsc przez studentów Uniwersytetu Medycznego będą przydzielane miejsca studentom innych Uczelni

Informację o przydzielonych miejscach administracja będzie wysyłać na adres mailowy po 15.09.2021

Wnioski o przyznanie miejsca w domach studenckich
2021/2022 oraz wakacje 2021

Wnioski o przyznanie miejsca na rok akademicki studenci/doktoranci składają osobiście lub przesyłają listem poleconym na adres Biuro Obsługi Studentów  ul. Wojciecha z Brudzewa 12, 51-601 Wrocław w następujących terminach:
wnioski na wakacje do 15 czerwca 2021
kandydaci przyjęci na studia − do 15 września 2021r.,
studenci i doktoranci − do 01 lipca 2021r.,

O przyznaniu miejsca Komisja informuje mailowo
Komisja nie wysyła zawiadomień o przyznaniu miejsca pocztą.

Wnioski dostępne są do pobrania w zakładce formularze

 

Informujemy. że w roku akademickim 2021/2022 będa obowiązywać następujące opłaty:

DS.Bliźniak:

Studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu:

Pokój trzyosobowy - 390zł. za miejsce/miesiąc
Pokój dwuosobowy- 420zł. za miejsce/miesiąc

Pozostałe osoby:

Pokój trzyosobowy - 420zł. netto za miejsce/miesiąc
Pokój dwuosobowy- 450zł. netto za miejsce/miesiąc

DS.Jubilatka:
 

Studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu:

Pokój jednosobowy - 700zł. za miejsce/miesiąc
Pokój dwuosobowy- 500zł. za miejsce/miesiąc

Pozostałe osoby:

Pokój dwuosobowy- 550zł. netto za miejsce/miesiąc

Informujemy, że od roku akademickiego 2021/2022 wracamy do zasad zakwaterowania, które obowiązywały przed pandemią, tj. w pokoju trzyosobowym będą zakwaterowane 3 osoby i w pokoju dwuosobowym 2 osoby

Przypominamy o konieczności noszenia maseczek na terenie domów studenckich (w pomieszczeniach wspólnych, na korytarzach, w pokojach do nauki, itp.)

INFORMUJEMY, ŻE POSIADAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA W DOMACH STUDENCKICH DLA STUDENTÓW NASZEJ UCZELNI
INFORMACJE NA TEMAT WOLNYCH MIEJSC:
EMAIL:anna.kardela@umed.wroc.plkamila.kaluzna@umed.wroc.pl
Telefon: 71 348 42 32 w. 22

KORONAWIRUS WAŻNE INFORMACJE

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA:

https://www.umed.wroc.pl/content/nowa-procedura-postepowania-w-przypadku...

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW:/IMPORTANT PHONE NUMBERS:

USK WYMAZY/COVID TEST
TEL. 515 117 869

WSS IM.J.GROMKOWSKIEGO
IZBA PRZYJĘĆ/ RECEPTION CHAMBER 8:00-20:00
TEL. 519 338 486

STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA/ SANITARY AND EPIDEMIOLOGICAL STATION
DO/ BEFORE 15:00 TEL. 71 361 46 91
PO/ AFTER 15:00 TEL. 603 720 579

PROSIMY PAMIĘTAĆ ABY NA TERENIE AKADEMIKÓW W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH ZAKRYWAĆ USTA I NOS
PLEASE REMEMBER TO COVER THE MOUTH AND NOSE IN THE COMMON PARTS OF THE HOSTELS

PRZYPOMINAMY,  ŻE NA TERENIE DOMU STUDENCKIEGO MOGĄ PRZEBYWAĆ TYLKO JEGO MIESZKAŃCY
WE RECALL THAT ONLY RESIDENTS CAN ENTRY TO THE STUDENT HOUSE

WIFI AKADEMIKI
EDUROAM

Eduroam – bezprzewodowy dostęp do Internetu
Na terenie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu uruchomiona jest usługa „eduroam”, która umożliwia zainteresowanym pracownikom oraz studentom bezprzewodowy dostęp do sieci Internet na terenie jednostek UMW. Ponadto, w ramach założonego na Uniwersytecie Medycznym konta, możliwy jest dostęp do tej sieci także na wielu uczelniach na całym świecie w ramach ogólnouczelnianego projektu.

Strona projektu „eduroam” na terenie UMW znajduje się pod adresem:

www.eduroam.umed.wroc.pl

Eduroam - wireless Internet access The "eduroam" service is launched at the Medical University of Wroclaw, which allows interested employees and students to have wireless access to the Internet on the premises of the UMW units. In addition, as part of the account established at the Medical University, it is possible to access this network also at many universities around the world as part of the university-wide project.

The website of the "eduroam" project at the Marshal's Office is available at:

www.eduroam.umed.wroc.pl

instrukcja założenia konta