Informujemy że w roku akademickim 2021/2022 będa obowiązywać następujące opłaty:

DS.Bliźniak:

Studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu:

Pokój trzyosobowy - 390zł. za miejsce/miesiąc
Pokój dwuosobowy- 420zł. za miejsce/miesiąc

Pozostałe osoby:

Pokój trzyosobowy - 420zł. netto za miejsce/miesiąc
Pokój dwuosobowy- 450zł. netto za miejsce/miesiąc

DS.Jubilatka:
 

Studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu:

Pokój jednosobowy - 700zł. za miejsce/miesiąc
Pokój dwuosobowy- 500zł. za miejsce/miesiąc

Pozostałe osoby:

Pokój dwuosobowy- 550zł. netto za miejsce/miesiąc

Informujemy, że od roku akademickiego 2021/2022 wracamy do zasad zakwaterowania, które obowiązywały przed pandemią, tj. w pokoju trzyosobowym będą zakwaterowane 3 osoby i w pokoju dwuosobowym 2 osoby

Przypominamy o konieczności noszenia maseczek na terenie domów studenckich (w pomieszczeniach wspólnych, na korytarzach, w pokojach do nauki, itp.)

 

KORONAWIRUS WAŻNE INFORMACJE

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA:

https://www.umed.wroc.pl/content/nowa-procedura-postepowania-w-przypadku...

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW:/IMPORTANT PHONE NUMBERS:

USK WYMAZY/COVID TEST
TEL. 515 117 869

WSS IM.J.GROMKOWSKIEGO
IZBA PRZYJĘĆ/ RECEPTION CHAMBER 8:00-20:00
TEL. 519 338 486

STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA/ SANITARY AND EPIDEMIOLOGICAL STATION
DO/ BEFORE 15:00 TEL. 71 361 46 91
PO/ AFTER 15:00 TEL. 603 720 579

PROSIMY PAMIĘTAĆ ABY NA TERENIE AKADEMIKÓW W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH ZAKRYWAĆ USTA I NOS
PLEASE REMEMBER TO COVER THE MOUTH AND NOSE IN THE COMMON PARTS OF THE HOSTELS

PRZYPOMINAMY,  ŻE NA TERENIE DOMU STUDENCKIEGO MOGĄ PRZEBYWAĆ TYLKO JEGO MIESZKAŃCY
WE RECALL THAT ONLY RESIDENTS CAN ENTRY TO THE STUDENT HOUSE

WIFI AKADEMIKI
EDUROAM

Eduroam – bezprzewodowy dostęp do Internetu
Na terenie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu uruchomiona jest usługa „eduroam”, która umożliwia zainteresowanym pracownikom oraz studentom bezprzewodowy dostęp do sieci Internet na terenie jednostek UMW. Ponadto, w ramach założonego na Uniwersytecie Medycznym konta, możliwy jest dostęp do tej sieci także na wielu uczelniach na całym świecie w ramach ogólnouczelnianego projektu.

Strona projektu „eduroam” na terenie UMW znajduje się pod adresem:

www.eduroam.umed.wroc.pl

Eduroam - wireless Internet access The "eduroam" service is launched at the Medical University of Wroclaw, which allows interested employees and students to have wireless access to the Internet on the premises of the UMW units. In addition, as part of the account established at the Medical University, it is possible to access this network also at many universities around the world as part of the university-wide project.

The website of the "eduroam" project at the Marshal's Office is available at:

www.eduroam.umed.wroc.pl

instrukcja założenia konta