Studencki Program Stypendialny

Wrocławskie Centrum Akademickie uruchomiło nabór wniosków w ramach kolejnej edycji Studenckiego Programu Stypendialnego Prezydenta Wrocławia. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się zarówno studenci, jak i doktoranci.

Nabór wniosków w programie przeznaczony jest dla:
- studentów, którzy uzyskali prawo studiowania na uczelni zagranicznej oraz
- doktorantów, którzy posiadają wybitny dorobek naukowy w dziedzinach ważnych dla rozwoju Wrocławia. 

Wnioski o stypendia dla studentów, którzy uzyskali prawo do studiowania na zagranicznych uczelniach można składać od 1 czerwca do 31 lipca 2022 r. 
Termin składania wniosków o stypendium dla doktorantów rozpoczął się 1 czerwca a kończy 31 sierpnia 2022. 

Szczegółowe informacje na temat aktualnej edycji Studenckiego Programu Stypendialnego, wymaganych dokumentów oraz link do aplikacji umożliwiającej złożenie wniosku znajdują się na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Akademickiego: www.wca.wroc.pl