SONA za semestr letni 2020/2021

Do 15 lipca ostatnia szansa, aby wziąć udział w anonimowej ankiecie Studenckiej Oceny Nauczycieli Akademickich za semestr letni 2020/2021 i mieć realny wpływ na poprawę jakości kształcenia.

Linki do ankiet przesyłają osoby prowadzące zajęcia do starostów grup/roku.

Zachęcamy do aktywnego udziału.