Nasi studenci rozbili bank!

Aż 10 z 30 wniosków, które otrzymały dofinansowanie w ramach 3. edycji Programu FAST zgłosili studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Każdy z wyróżnionych projektów otrzymał dofinansowanie w wysokości 5 tys. złotych.

Koordynowany przez Wrocławskie Centrum Akademickie Fundusz Aktywności Studenckiej (FAST) jest programem miejskim, zainicjowanym przez Prezydenta Wrocławia i ma na celu wspieranie przedsiębiorczości akademickiej, zaangażowania w rozwój badań naukowych, innowacyjności i kreatywności studenckiej.

W gronie laureatów 3.edycji FAST znaleźli się:

  • Chór Medici Cantantes Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu - projekt "Podzielmy się muzyką" - opiekun Danuta Biegańska-Dembowska
  • SKN Uroboros - projekt "Etnofarmakologia rogu jednorożca" - opiekun koła dr Mateusz Dąsal
  • SKN 15 Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży - projekt "Czy widzisz swoją postawę? - czyli ile wspólnego ma wzrok z postawą ciała" opiekun koła dr Ewa Gieysztor
  • SKN 76 przy Katedrze Biologii i Botaniki Farmaceutycznej - projekt Analiza związków farmakologicznie czynnych produkowanychw roślinnych kulturach in vitro - opiekun koła mgr inż Weronika Kozłowska
  • SKN Biologii Komórki Nowotworowej -  projekt Wyciąg z szałwi czerwonokorzeniowej jako nowy środek wspomagający leczenie ran, opiekun koła dr hab. inż Jultia Kulbacka, prof. Uczelni
  • SKN Dermatologii Eksperymentalnej - projekt Ocena stygmatyzacji i aleksytymii u młodzieży chorującej na trądzik, opiekun koła dr hab. Alina Jankowska-Konsur
  • SKN Farmacji Praktycznej przy Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku - projekt Porównanie mechanochemicznych metod otrzymywania kokryształów farmaceutycznych do produkcji nowoczesnych postaci leku, opiekun koła dr Karol Nartowski
  • SKN Farmacji Praktycznej przy Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku - projekt Funkcjonalizacja powierzchni mezoporowatych nanocząstek krzemionkowych dla celowanych terapii przeciwnowotworowych, opiekun koła dr Karol Nartowski
  • SKN Medycyny Molekularnej i Komórkowej (K80) - projekt Wpływ polimorfizmów w genie PPAR gamma na działanie metforminy i odpowiedź na leczenie cukrzycy typu 2, opiekun koła dr Małgorzata Małodobra-Mazur
  • SKN Mikrobiologii Klinicznej i Diagnistyki Mikrobiologicznej (SKN K-191) - projekt Wrocławianie dezynfekują dłonie...czyli analiza skuteczności procesu dezynfekcji rąk przez mieszkańców Wrocławia, opiekun koła dr Katarzyna Jermakow.

W wypełnieniu wniosków studentów wspierały Natalia Marchut i Olga Zajączkowska z Centrum Zarządzania Projektami.