Najlepsi z najlepszych! 4.0. - nabór ofert

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nabór ofert do projektu „Najlepsi z najlepszych! 4.0.”, którego celem jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności.

Uzyskane wsparcie może być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie uczestnictwa studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach. Środki finansowe mogą być przeznaczone także na zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z konkursami, zawodami czy konferencjami międzynarodowymi.

Oferty należy złożyć do CZP do 27 maja 2022 r.

Osoba zajmująca się sprawą: Katarzyna Skowrońska-Dzierzba

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy oraz wykraczać poza datę 30 czerwca 2023 r.

Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć:

80 000 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta,
320 000 – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów.

Na sfinansowanie wybranych ofert przeznaczonych jest ponad 12 mln zł.

Projekt „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” prowadzony jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo TUTAJ.