Mapa dla nowo przyjętych studentów

Jak odnaleźć się w pierwszych dniach nauki na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu? Podpowiadamy jak trafić w kluczowe miejsca: dziekanaty, biblioteka, domy studenckie, Centrum Symulacji Medycznej, Dział Spraw Studenckich, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny.

 

Mapy do pobrania w pdf

Centrum Naukowej Informacji Medycznej (Biblioteka Główna UMW)
ul. Marcinkowskiego 2-6
Rejestracja - I piętro
Bar "Kardamon" - hol na parterze

Centrum Symulacji Medycznej
ul. T. Chałubińskiego 7a

Dziekanat Wydziału Lekarskiego
ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5

Zajęcia w trakcie pierwszych lat będą odbywały się w różnych katedrach na terenie Kampusu Kliniki.

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego
ul. Borowska 211
Budynek I parter
(od 1.10.2021 r. to dziekanat dla kierunków: farmacja, analityka medyczna i dietetyka)
Bar "Kardamon" - budynek I, hol na parterze
Filia Biblioteki UMW - budynek I, I. piętro

W tym miejscu odbywać się będzie również większość zajęć kierunków: farmacja, analityka medyczna i dietetyka

Dziekanat Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
ul. Krakowska 26
Parter

W tym budynku będzie się odbywała większość zajęć teoretycznych i praktycznych dla kierunku lekarsko-dentystycznego. Wiele zajęć na pierwszych latach będzie odbywało się na Kampusie Kliniki. 

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
ul. K. Bartla 5
I piętro

W tym budynku będzie odbywała się większość zajęć dla kierunków pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne i część zajęć kierunku ratownictwo medyczne i fizjoterapia. Zajęcia z przedmiotów podstawowych np. anatomia czy fzjologia będą odbywały się w różnych kateddrach na terenie Kampusu Kliniki.

Katedra Ratownictwa Medycznego
(i do niedawna Zakład Dietetyki)
ul. Parkowa 34

Tu będzie odbywała się większość zajęć kierunku ratownictwo medyczne.

Katedra Fizjoterapii
ul. Grunwaldzka 2
Tu będzie odbywała się większość zajęć kierunku fizjoterapia.

Akademiki, Dział Spraw Studenckich, Studium Wychownia Fizycznego i Sportu:

Dom Studencki "Bliźniak"

Dom Studencki "Jubilatka"

Dział Spraw Studenckich
ul. Wojciecha z Brudzewa 12, boczne wejście do budynku D.S. "Bliźniak"

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
ul. Wojciecha z Brudzewa 12a

Zajęcia kliniczne
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
Większość zajęć odbywa się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym (USK) w 2 lokalizacjach zgodnych z kampusami uczelni:

  • Borowska 213 - główne wejście do Szpitala

  • Kliniki USK znajdują się też na terenie między ulicami: wyb. Pasteura, ul. M. Curie-Skłodowskiej, ul. T. Chałubińskiego i ul. K. Marcinkowskiego