Fundusz Aktywności Studenckiej - studenci UMW rozbili bank!

Znamy już wyniki tegorocznej edycji Funduszu Aktywności Studenckiej. W tym roku na 37 przyznanych dofinasowań aż 13 trafi do kół i organizacji studenkich działających przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Już po raz czwarty koła naukowe, organizacje studenckie działające przy uczelniach miały możliwość uzyskania z budżetu miasta dofinansowania na ich realizację. W tym roku studenci UMW rozbili bank przyznanych projektów dla organizacji studenckich, na 37 przyznanych dofinansowań aż 13 powędruje do organizacji studenckich działających przy naszej Uczelni.
Do konkursu zostało zgłoszonych łącznie 79 projektów z 8 wrocławskich uczelni i instytutów badawczych. Każdy z projektów miał szansę na wsparcie na poziomie 5 tys. zł., a na jeszcze wyższe finansowanie mogły liczyć projekty z kategorii specjalnej poświęcone tematyce samotności i osamotnienia. Nagrodzonych zostało łącznie 37 projektów w tym 5 projektów z kategorii „specjalnej”, a kwota dofinansowania wyniosła prawie 154 tys. zł!

Trzeba podkreślić, że w tym roku wybór był wyjątkowo trudny. Wiele spośród zgłoszonych projektów prezentowało bardzo wysoki poziom. Postanowiono więc zawalczyć o dodatkowe finansowanie. Cała procedura wpłynęła na wydłużenie czasu oczekiwania na wyniki, ale dzięki tym działaniom udało się powiększyć pulę środków przeznaczoną na granty o ponad połowę. Tym samym więcej kół studenckich otrzyma fundusze na realizację swoich przedsięwzięć!

Listę wszystkich laureatów IV edycji znajdziecie Państwo TUTAJ

Nagrodzone koła naukowe: 

SKN Mikrobiologii Frmaceutycznej - opiekunowie: dr n. med. Elżbieta Piątkowska, mgr Karolina Dydak
SKN Biologii Komórki Nowotworowej (3 projekty) - opiekunowie: prof. dr hab. Jolanta Saczko, dr hab. Julita Kulbacka, prof. UMW
SKN przy Zakładzie Biomedycznych Analiz Środowiskowych -  opiekunowie: dr hab. Marta Kepinska prof. UMW, mgr inż. Natalia Zaręba 
SKN Medycyny Sądowej - opiekun: dr Łukasz Szleszkowski
SKN Cytometrii Przepływowej i Badań Biomedycznych - opiekunowie: dr Helena Moreira, dr Katarzyna Gębczak
SKN Farmacji Praktycznej przy Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku - opiekunowie: dr Artur Owczarek, dr Karol Nartowski
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów IFMSA Poland o. Wrocław 
SKN Ginekologii Onkologiczneji Prokreacyjnej - opiekun: mgr Ewa Karoluk
SKN Biomarkery w Diagnostyce Medycznej i SKN Cytometrii Przepływowej i Badań Biomedycznych - opiekunowie: dr hab. Ewa Kratz prof.UMW, mgr Izabela Kokot
SKN Specjalności Zabiegowych - opiekun dr hab. Mariusz Chabowski prof. UMW
SKN Psychiatrii - opiekun dr n. med. Patryk Piotrowski