Wnioski o przyznanie miejsca w domach studenckich. 

Wnioski o przyznanie miejsca na rok akademicki studenci/doktoranci składają osobiście lub przesyłają listem poleconym na adres Biuro Obsługi Studentów  ul. Wojciecha z Brudzewa 12, 51-601 Wrocław w następujących terminach:

  1. kandydaci przyjęci na studia − do 15 września 2021r.,
  2. studenci i doktoranci − do 01 lipca 2021r.,

O przyznaniu miejsca Komisja informuje mailowo
Komisja nie wysyła zawiadomień o przyznaniu miejsca pocztą.

 

Wniosek o przyznanie miejsca w pokoju 3 osobowym - pobierz

Wniosek o przyznanie miejsca w pokoju 2 osobowym pobierz- do wniosku nalezy dołaczyć; zaświadczenie lekarskie, akt ślubu lub zaświadczenie o niepełnosprawności. 

Wniosek o przyznanie miejsca w okresie wakacji - pobierz
 

WNIOSKI NIEKOMPLETNE BĘDĄ ODRZUCANE, PROSIMY O DOKŁADNE I CZYTELNE WYPEŁNIANIE WSZYSTKICH PÓL. W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu tel 71 348 42 32
The applications for accommodation for an academic year is to be submitted by the student/PhD candidate in person or by post: Biuro Obsługi Studentów  w Domu Studenckim Bliźniak przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12, 51-601 Wrocław, within the following time limits:
  • candidates admitted to studies – until 15 September 2021r.,
  • students and PhD candidates – until 01 July 2021r.,
Application to the triple room - download
Application to the double room -  download
Application for accommodation in a dormitory during summer holidays  -  download

Incomplete applications will be dismissed.

 
 

Pozostałe formularze:
a. protokół zdawczo odbiorczy pokoju -pobierz
b. oświadczenie mieszkańca -pobierz
c. program Medyka oświadczenie - pobierz
d. protokół zniszczeń - pobierz
e. wniosek o zwrot opłaty za niewykorzystane noclegi - pobierz
f. wniosek o zwrot nadpłaty - pobierz