Bernadetta Nowak nową p.o. przewodniczącej URSS

Bernadetta Nowak studentka 3 roku kierunku lekarskiego została p.o. przewodniczącej Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Funkcję będzie pełniła do 15 listopada 2021 r., kiedy to odbędą się wybory przewodniczącego spośród wszystkich studentów UMW. Bernadetta Nowak aktywnie angażuje się w życie uniwersytetu. Doświadczenie w działaniu uczelni zdobywała jako przedstawicielka studentów w spotkaniach Senatu, Komisji Statutowej, Komisji Wydawniczej oraz w Kolegium Elektorów. Kieruje się w swoich działaniach zasadą zgodną z mottem Gandhiego "Bądź zmianą, którą chcesz ujrzeć w świecie", dlatego zawsze chętnie pomaga innym i angażuje się w sprawy społeczne.

— Jako Przewodnicząca Samorządu Studentów jako cel stawiam sobie działania, których efektem będzie polepszenie jakości kształcenia poprzez m.in. zmianę formy prowadzenia zajęć oraz zwiększenie ilości zajęć praktycznych.Chcę słuchać rówieśników i poprzez dialog z władzami uczelni dążyć do wypracowania najlepszych rozwiązań dla całej społeczności Uczelni – jestem tu dla Was - mówi Nowak.