Absolwentka farmacji laureatką konkursu „Wrocławska Magnolia"

Patrycja Szczepańska z Katedry i Zakładu Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego UMW została laureatką XIX edycji konkursu Wrocławska Magnolia na najlepszą pracę magisterską poświęconą zagadnieniom poprawy jakości życia wrocławian. 

„Wrocławska Magnolia" to corocznie organizowany konkurs skierowany do absolwentów wrocławskich uczelni (publicznych oraz niepublicznych), którzy w swoich pracach magisterskich podejmują tematykę poprawy szeroko rozumianej jakości życia wrocławian (ochrona środowiska naturalnego i zdrowia człowieka, zagospodarowanie terenów zielonych). Jego celem jest zarówno wsparcie najzdolniejszych absolwentów uczelni, jak i popularyzacja oraz dążenie do praktycznego wykorzystania wyników najlepszych prac dyplomowych. 

W tegorocznej edycji Wrocławskiej Magnolii nasza absolwentka uzyskała III miejsce w tym konkursie i stanęła na podium wraz z najlepszymi autorami prac magisterskich z Politechniki Wrocławskiej oraz Akademii Sztuk Pięknych. Nagrodzona praca pt.: „Ocena przydatności HAI-1, STMN-1 i TN-C w diagnostyce raka pęcherza moczowego" została przygotowana pod opieką promotorską dr Beaty Szymańskiej z Katedry i Zakładu Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego UMW. Jurorzy docenili wysoką wartość naukową pracy oraz możliwości jej praktycznego zastosowania dla poprawy zdrowia wrocławian.

Organizatorem konkursu jest Prezydent Wrocławia, a za jego realizację odpowiada Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Pełnomocnikiem powołanym przez rektora UMW, do którego należało zgłaszać prace dyplomowe, jest prof. dr hab. Witold Musiał z Wydziału Farmaceutycznego.