Dział Spraw Studenckich

ul. Wojciecha z Brudzewa 12,
51-601 Wrocław
Godziny urzędowania:
Poniedziałek - piątek 07:30-15:30

Kierownik Działu Spraw Studenckich
mgr Joanna Kluza
tel. 71 348 42 32 w. 21
e-mail: joanna.kluza@umed.wroc.pl

Starszy Specjalista
mgr Monika Kotowska-Lewińska
tel.: 71 347 91 10
e-mail: monika.kotowska-lewinska@umed.wroc.pl

 

Zakres zadań:
  1. Zbieranie informacji w zakresie możliwości podejmowania pracy, odbywania staży absolwenckich oraz innych aktywności zawodowych, przez studentów i absolwentów Uczelni.
  2. Publikowanie ofert pracy, staży absolwenckich, praktyk, wolontariatu oraz innych istotnych informacji na stronie internetowej i/lub tablicy ogłoszeń Uczelni.
  3. Organizowanie szkoleń, kursów i warsztatów, rozwijających ważne kompetencje na rynku pracy.
  4. Monitorowanie zawodowych losów absolwentów.
  5. Współpraca z biurami karier działającymi na innych Uczelniach.