Zachęcamy Państwa do zapoznania się Ogólnopolskim systemem monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych.

System dostarcza wiarygodnych informacji o sytuacji absolwentów polskich uczelni na rynku pracy link: https://ela.nauka.gov.pl/pl

Badania opierane są na danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i systemu POL-on.