Obowiązek noszenia masek na terenie uczelni
(28.10.2021)

Wszyscy studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zobowiązani są do noszenia masek na terenie uczelni i w jednostkach prowadzących dydaktykę kliniczną na potrzeby UMW.

Studenci uporządkowali groby zmarłych pracowników UMW
(28.10.2021)

Na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida zgromadzili się studenci-wolontariusze, którzy przed 1 listopada porządkowali mogiły zmarłych pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Wyższe stawki stypendiów rektora
(27.10.2021)

Studenci zaapelowali o zwiększenie wysokości  stawek stypendiów rektora, prof. Piotr Ponikowski zobowiązał się do zweryfikowania możliwości i przy współpracy Prorektor ds. studentów i dydaktyki, po uzgodnieniu z Samorządem Studentów, zmianę wdrożono.

Usprawiedliwianie nieobecności - działalność na rzecz UMW
(26.10.2021)

Przypominamy o obowiązku umożliwienia studentom uczestnictwa w ujętych w Regulaminie Studiów aktywnościach, bez konieczności ich odrabiania, po okazaniu przez studenta usprawiedliwienia poświadczonego przez właściwy organ.

Program stypendialny Eiffel Excellence
(26.10.2021)

Eiffel Excellence to program stypendialny francuskiego Ministerstwa Europy i Spraw Zagranicznych. Skierowany jest do studentów zagranicznych, którzy chcieliby odbyć studia we Francji na poziomie magisterskim lub doktoranckim.

SKN Badań Naukowych - rekrutacja
(25.10.2021)

SKN Badań Naukowych w Medycynie zaprasza studentów wszystkich kierunków na spotkanie rekrutacyjne. W planie spotkania przewidywany jest wybór zarządu, omówienie planów naukowych i wystąpień konferencyjnych.

Spotkanie dla studentów - ERASMUS+
(22.10.2021)

Spotkanie dla zainteresowanych wyjazdem w ramach programu ERASMUS+ na studia lub praktyki odbędzie się 16 listopada 2021 (wtorek). Zaplanowano je na godzinę 14:00 na platformie MS Teams.

Wykład „Inżynieria w walce z pandemią”
(21.10.2021)

Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w ramach XLVII Wrocławskich Dni Nauki i Techniki zaprasza na wykład „Inżynieria w walce z pandemią”, który wygłosi prof. zw. dr hab. n. med. Krzysztof Simon.

VII Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych
(21.10.2021)

Uprzejmie przypominamy, iż zapraszamy wszystkich studentów - członków studenckich kół naukowych do uczestnictwa w VII Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych.

Konkurs „My w Unii - Unia wokół Nas”
(20.10.2021)

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Jarosława Dudy organizuje konkurs fotograficzny, którego celem jest propagowanie europejskiego stylu życia i wartości Unii Europejskiej. Do wygrania aparaty Instax.