Obowiązek noszenia masek na terenie uczelni
(28.10.2021)

Wszyscy studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zobowiązani są do noszenia masek na terenie uczelni i w jednostkach prowadzących dydaktykę kliniczną na potrzeby UMW.

Ankieta dotycząca kanałów komunikacji
(3.12.2021)

Prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej kanałów komunikacji na UMW. Zawarte w niej pytania pozwolą nam lepiej odpowiedzieć na Państwa potrzeby i jak najlepiej docierać z informacjami. Odpowiedzi zbieramy do 15 grudnia 2021 r.

XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca
(2.12.2021)

Ruszył nabór zgłoszeń do XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca, którego zadaniem jest promocja studentów-wynalazców w kraju i za granicą oraz wsparcie w procesie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych.

Zarządzanie talentami - badanie potrzeb i oczekiwań studentów
(2.12.2021)

Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie „Zarządzanie talentami - badanie potrzeb i oczekiwań studentów kierunków medycznych”, której celem jest poznanie oczekiwań i potrzeb zawodowych studentów.

Aktywna sobota SWFiS
(1.12.2021)

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zaprasza studentów i pracowników na wydarzenie „Aktywna sobota”, które odbędzie się 11.12.2021 r. o godzinie 10:00 przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12 a.

Medyczne Oscary 2021: studenci też mają głos
(1.12.2021)

Skoro grudzień, to Oscary – zapraszamy do udziału w kolejnej edycji uczelnianego plebiscytu „Oscary Medyczne”. W tym roku do plebiscytu włączamy także studentów, którzy po raz pierwszy przyznawać będą Oscara Studenckiego.

Nabór do Wydziałowych Komisji Samorządu Studentów i Senatu
(1.12.2021)

Studencka Komisja Wyborcza przeprowadza wybory uzupełniające do Senatu w grupie studentów w kadencji 2020-2024, do I Wydziałowych Komisji Samorządu Studentów w kadencji 2021-2023 oraz do Rady Studentów Zagranicznych.

Morsowanie z UMedem
(1.12.2021)

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zaprasza studentów i pracowników na wydarzenie „Morsowanie z UMedem”, które odbędzie się 18.12.2021 r. o godzinie 11.30 przy ul. Jeziorowej.

Uczelnie Wrocławia przeciwko przemocy wobec kobiet
(1.12.2021)

„16 dni Przeciw Przemocy ze względu na płeć” to kampania, której zadaniem jest uwrażliwić opinię publiczną na problem przemocy i dyskryminacji. Wrocławiu wspierają ją uczelnie wyższe oraz władze miasta.

Najlepszy student zagraniczny w Polsce - konkurs
(1.12.2021)

Rusza XII edycja konkursu Interstudent, w którym nagradzani są najlepsi zagraniczni studenci i studentki zdobywający wykształcenie na polskich uczelniach, działający społecznie i angażujących się w życie uczelni.